News forum

Glyndwr Graduate

 
Picture of Student and Programme Centre
Glyndwr Graduate
by Student and Programme Centre - Tuesday, 20 August 2019, 11:48 AM
 

Diolch i bawb sydd wedi mynychu ein sesiynau siaradwyr o’r diwydiant Graddedigion Glyndŵr.

 

Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau’r cwrs ac wedi cael cipolwg ar y sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen o fewn sectorau penodol!

 

Hon yw’r wythnos olaf y gallwch gyflwyno eich Asesiad Sgiliau Ar-Lein. 

Bydd pawb sydd wedi cwblhau’r asesiad yn cael taleb Amazon gwerth £5 AM DDIM!

 

Thank you to everyone who has attended our Glyndwr Graduate industry speaker sessions.

 

We hope that you have enjoyed the course and gained some real insight into the employability skills required in specific sectors!

 

This is the final week to get your Online Skills Assessment submissions in.

Everyone who completes the assessment will receive a FREE £5 Amazon voucher!