News forum

Final speaker for the Glyndwr Graduate programme

 
Picture of Student and Programme Centre
Final speaker for the Glyndwr Graduate programme
by Student and Programme Centre - Monday, 12 August 2019, 8:25 AM
 

Our final speaker for the Glyndwr Graduate programme is Steven Salter, Quality Health Safety & Environment Manager at XPO Logistics

 

 

Make sure you head over to C124 at 12pm – 1pm on Wednesday the 14th of August, to hear all about Steven’s career journey, work ethic and an overview of XPO Logistics, including information around their graduate programme and talent recruitment drive!

 

Don’t forget to fill out your online skills assessment to receive your FREE £5 Amazon voucher!

 

Ein siaradwr olaf ar gyfer rhaglen Graddedigion Glyndŵr yw Steven Salter, Rheolwr Ansawdd, Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd yn XPO Logistics.

 

Ewch draw i C124 am 12pm – 1pm ar ddydd Mercher 14 Awst i glywed popeth am daith gyrfa Steven a’i  egwyddorion gwaith. Cewch hefyd glywed ychydig am XPO Logistics, gan gynnwys gwybodaeth am eu rhaglen i raddedigion a’u hymgyrch recriwtio talent!

 

Cofiwch wneud eich asesiad sgiliau ar-lein i gael taleb Amazon gwerth £5 AM DDIM!