News forum

GLYNDWR GRADUATE – SPEAKER ANNOUNCEMENT

 
Picture of Student and Programme Centre
GLYNDWR GRADUATE – SPEAKER ANNOUNCEMENT
by Student and Programme Centre - Wednesday, 10 July 2019, 8:35 AM
 

GLYNDWR GRADUATE – SPEAKER ANNOUNCEMENT

 

Make sure you head over to C124 tomorrow from 6pm to hear from Geoff Stevenson!

 

Geoff is an international Business Consultant, Radio Broadcaster, Social Business Advisor and Trainer.

 

With years of experience and an entrepreneurial flair, this is not one to be missed!

 

*REMEMBER* - Fill out your ‘Online Skills Assessment’ through Moodle to get your FREE £5 Amazon voucher and the chance to win a Samsung Tablet!

 

GRADDEDIG GLYNDŴR - CYHOEDDIAD SIARADWR

 

Sicrhewch eich bod yn mynd i C124 fory o 6yh i wrando ar Geoff Stevenson!

 

Mae Geoff yn Ymgynghorydd Busnes rhyngwladol, Darlledwr Radio, Cynghorydd Busnesau Cymdeithasol a Hyfforddwr.

 

Gyda blynyddoedd o brofiad a dawn entrepreneuraidd, nid yw hwn yn un i'w fethu!

 

*COFIWCH* - Llenwch eich ‘Asesiad Sgiliau Ar-lein’ trwy Moodle i gael eich taleb £5 AM DDIM i’w wario yn Amazon a chyfle i ennill Tabled Samsung!