News forum

Graduation 2019

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation 2019
by Student and Programme Centre - Friday, 10 May 2019, 1:16 PM
 

Seremonïau Graddio 2019

 Noder: mae dyddiadau a strwythur seremonïau Graddio 2019 ynghyd â gwybodaeth am sut a phryd y gallwch gofrestru eich presenoldeb yn eich seremoni bellach ar gael ar y porth MyUni, gallwch fewngofnodi i'r porth hwn o hafan gwefan y Brifysgol.

 Fel arall ewch i https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255

 Os ydych i fod i raddio eleni, a wnewch chi wirio hyn am wybodaeth bellach a sicrhau fod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer ar y System Cofnodion Myfyrwyr yn rhai cyfredol. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gennym trwy ebost felly mae’n arbennig o bwysig fod eich cyfeiriadau ebost yn gywir er mwyn i ni ohebu gyda chi ynglŷn â’ch seremoni. 

 Diolch yn fawr

 Y Tîm Graddio

   

Graduation 2019

Please note the dates and ceremony structure for Graduation 2019 along with information on how and when you can register your attendance to your ceremony is now available on the MyUni portal from the University website homepage. Click on the MyUni link and from the top drop down menu select Student Administration and Graduation. 

 Alternatively visit https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255  

 If you are due to Graduate this year, please check this for further information and ensure that the contact details we currently hold for you on the Student Records System are up to date. You will receive correspondence from us via email so it is especially important that your email addresses are correct in order for us to correspond with you about your ceremony.  

 Thank you

 The Graduation Team