News forum

WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course

 
Picture of Student and Programme Centre
WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course
by Student and Programme Centre - Monday, 29 April 2019, 2:29 PM
 

Mae WGU yn lansio ei flwyddyn cyflogadwyedd gyda chwrs graddedigion Glyndwr

 

Mae WGU wedi cychwyn y flwyddyn o gyflogadwyedd yn gynnar gyda'r cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu'n uniongyrchol â chyflogwyr lleol a rhanbarthol ar gwrs haf graddedigion Glyndwr.  Gan ddechrau ar 1Mai, Glyndwr bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed yn uniongyrchol gan gyflogwyr, busnesau lleol ac entrepreneuriaid am y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu dewis yrfa. 

 

Mae'r cwrs hwn yn agored i bob myfyriwr waeth beth y maent yn ei astudio ac mae siaradwyr o ystod eang o sefydliadau a llwybrau gyrfa. Gall myfyrwyr gofrestru ar unrhyw adeg rhwng 11 Mai a 30mehefin 2019.

  

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi cadarnhau mae:

 

-         Sue Jones, National Volunteering and Participation Manager - The National Trust

-         John Gallanders, CEO – AVOW

-         Chris Jones, Information Security/IT Operations Manager – Kingspan

-         Doug Wellington, Business Development – Maelor Foods

-         David Bryce, Managing Director – Clear Data UK

-         Nigel Broadhurst, Joint Managing Director – Iceland

-         Gwennan Barton, Creative Director – Theatr Clwyd

 

Bydd mwy o siaradwyr yn cael eu cyhoeddi dros gyfnod y cwrs.

 

I gofrestru e-bost enterprise@glyndwr.ac.uk neu i alw i mewn i gyrfaoedd yn y Llyfrgell.

 

WGU launches its Year of Employability with the Glyndwr Graduate Course

 

WGU has kicked off the year of employability early with the opportunity for students to engage directly with local and regional employers on its Glyndwr Graduate Summer Course.  Starting on 1st May, Glyndwr Students will be given the opportunity to hear direct from employers, local businesses and entrepreneurs as to the skills they need to succeed in their chosen career. 

 

This course is open to all students regardless of what they are studying and there are speakers from a wide range of organisations and career paths. Students can sign up at any point between 1st May and 30th June 2019.

 

Speakers who have confirmed include:

 

-         Sue Jones, National Volunteering and Participation Manager - The National Trust

-         John Gallanders, CEO – AVOW

-         Chris Jones, Information Security/IT Operations Manager – Kingspan

-         Doug Wellington, Business Development – Maelor Foods

-         David Bryce, Managing Director – Clear Data UK

-         Nigel Broadhurst, Joint Managing Director – Iceland

-         Gwennan Barton, Creative Director – Theatr Clwyd

 

More speakers will be announced over the duration of the course.

 

To sign up email enterprise@glyndwr.ac.uk or drop in to Careers in the library.