News forum

Mumps Outbreak

 
Picture of Student and Programme Centre
Mumps Outbreak
by Student and Programme Centre - Tuesday, 16 April 2019, 3:33 PM
 

Cafwyd achosion o glwy'r pennau mewn dwy brifysgol yn Nottingham. 

 

Mae clwy'r pennau yn achosi i chwarennau chwyddo'n boenus yn y gwddf, yr wyneb a'r ên ac yn achosi twymyn a chur pen. Mae'r cymhlethdodau yn cynnwys haint ar yr ymennydd (enseffalitis) a gorchudd yr ymennydd (llid yr ymennydd). Mae'n medru achosi chwyddo poenus yn y ceilliau mewn gwrywod a'r ofarïau mewn menywod. Mae ychydig o dan hanner yr holl wrywod sy'n cael poen yn y ceilliau'n gysylltiedig â chlwy'r pennau yn sylwi bod maint eu ceilliau'n lleihau wedyn. 

 

·         Mae'r pigiad MMR yn diogelu rhag clwy'r pennau, yn ogystal â diogelu yn erbyn y frech goch a'r frech Almaenig (rwbela).  Mae angen i chi gael dau ddôs.  

 

Bu achosion diweddar o'r frech goch yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop, sydd wedi achosi marwolaethau. Gwnewch yn siwr eich bod wedi eich diogelu os ydych chi'n bwriadu teithio dramor.  

 

Gallai'r pigiadau eraill nad ydych chi wedi'u derbyn gynnwys: 

·          Pigiad MenACWY sy'n diogelu yn erbyn 4 straen bacteria meningococaidd sy'n achosi llid yr ymennydd a gwenwyn gwaed (septisemia) a gall yr effaith fod yn farwol. Mae gennych chi'r hawl i'r pigiad MenACWY tan i chi gyrraedd eich pen-blwydd yn 25 oed.  

 

·         Y pigiad atgyfnerthu i'r rhai yn eu harddegau yn erbyn difftheria, tetanws a pholio (Td/IPV).

 

Rydym ni'n argymell eich bod chi'n gwirio gyda'ch meddygfa i wneud yn siwr eich bod wedi derbyn yr holl bigiadau y dylech fod wedi'u cael. Cewch ragor o wybodaeth am y pigiadau arferol hyn yn www.nhsdirect.wales.nhs.uk/LiveWell/Vaccinations/

 

There has been an outbreak of mumps in two Nottingham universities.

Mumps virus causes painful, swollen glands in the face, neck, jaw, a fever and headache.

 

Complications include infection of the brain (encephalitis) and brain covering (meningitis). It can also cause painful swelling of the testicles in males and ovaries in women. Just under half of all males who get mumps related testicular pain and swelling notice some shrinkage of their testicles.

 

·         The MMR vaccine offers protection from mumps as well as protecting from measles and rubella. You need two doses.

 

There have been recent measles outbreaks across the UK and Europe, which have resulted in deaths. Make sure you are protected if you are planning on travelling abroad.

 

Other vaccines you may not have had include;

·         The MenACWY vaccine protects against 4 strains of meningococcal bacteria which cause meningitis, septicaemia (blood infection) and can have tragic consequences. You are eligible for the MenACWY vaccine until your 25th birthday.

 

·         The teenage booster vaccine protects against diphtheria, tetanus and polio (Td/IPV).

 

We recommend that you check with your GP practice to make sure that you are up to date with all your routine vaccinations. You can find more information about routine vaccinations at www.nhsdirect.wales.nhs.uk/LiveWell/Vaccinations/