News forum

Graduation Ceremonies 2019

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation Ceremonies 2019
by Student and Programme Centre - Thursday, 7 March 2019, 11:03 AM
 

 

Graduation Ceremonies 2019

 

The Wrexham Glyndŵr University Graduation ceremonies for 2019 will be taking place on Wednesday 30th October, Thursday 31st October and Friday 1st November 2019.

 

A full schedule of which subject areas will be included in each ceremony will follow in due course, along with information on how and when Graduands will be able to register their attendance to their ceremony.

 

If you are due to graduate this year please check the Graduation section on Moodle for further information and to ensure that the contact details we currently hold for you on the Student Records System are up to date. You will receive correspondence from us via email so it is especially important that your email addresses are correct in order for us to correspond with you about your ceremony.  

 

Thank you

 

The Graduation Team

Graduation@glyndwr.ac.uk

Seremonïau Graddio 2019

 

Bydd seremonïau Graddio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2019 yn cael eu cynnal ddydd Mercher 30 Hydref, dydd Iau 31 Hydref a dydd Gwener 1 Tachwedd 2019.

 

Bydd amserlen gyflawn o ba feysydd pwnc gaiff eu cynnwys ym mhob seremoni’n dilyn maes o law, ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut a phryd y bydd myfyrwyr sy’n graddio yn gallu cofrestru i fynychu eu seremoni.  

 

Os ydych i fod i raddio eleni, a wnewch chi wirio hyn am wybodaeth bellach a sicrhau fod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer ar y System Cofnodion Myfyrwyr yn rhai cyfredol. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gennym trwy ebost felly mae’n arbennig o bwysig fod eich cyfeiriadau ebost yn gywir er mwyn i ni ohebu gyda chi ynglŷn â’ch seremoni. 

 

 

Diolch yn fawr

 

Y Tîm Graddio

Graduation@glyndwr.ac.uk