News forum

Chancellor installation

 
Picture of Student and Programme Centre
Chancellor installation
by Student and Programme Centre - Thursday, 7 February 2019, 11:11 AM
 

Ymunwch â ni ar gyfer seremoni gosod ein Canghellor newydd, Colin Jackson. Neuadd William Aston 11.30am. Cofrestrwch am docynnau yn y Brif Dderbynfa neu gofrestru drwy'r ddolen hon. Bydd y Seremoni’n cychwyn am 12 hanner dydd a gofynnir i bob gwestai fod yn eu seddi erbyn 11:30am. Disgwylir i’r Seremoni orffen erbyn 1pm pan fydd diodydd ar gael yn Undeb y Myfyrwyr. A fyddech cystal â manteisio ar y cyfle hwn i fod yn rhan o'r broses o osod ein Canghellor newydd a chofrestru eich presenoldeb cyn gynted â phosibl.

 

 

Join us for the installation ceremony of our new Chancellor, Colin Jackson. William Aston Hall 11.30am. Register for tickets at Main Reception or alternatively register via this link. The Ceremony will commence at 12 noon and all guests are asked to be seated by 11:30am. The Ceremony is anticipated to conclude by 1pm when there will be drinks available in the Students’ Union. Please take this opportunity to be a part of our new Chancellor’s installation and register your attendance as soon as possible.