News forum

Learning Skills Workshops Semester 2/ Gweithdai Sgiliau Dysgu Semester 2

 
Picture of Student and Programme Centre
Learning Skills Workshops Semester 2/ Gweithdai Sgiliau Dysgu Semester 2
by Student and Programme Centre - Wednesday, 23 January 2019, 2:48 PM
 

The Learning skills team (Library, Academic Skills and Digital Learning) have organised a range of workshops running over the next few months to help build educational skills for students. Everyone is welcome, regardless of ability. These sessions are a great way for you to gain extra skills or even develop existing skills to help with your studies.


Mae'r tîm Sgiliau Dysgu (y Llyfrgell, Sgiliau Academaidd a Dysgu Digidol) wedi trefnu ystod o weithdai a fydd yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf i helpu i feithrin sgiliau addysgol i fyfyrwyr. Mae croeso i bawb, waeth beth yw eu gallu. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych i chi ddatblygu sgiliau ychwanegol neu hyd yn oed ddatblygu'r sgiliau sydd gennych eisoes i'ch helpu gyda'ch astudiaethau.