News forum

‘Step Up’ Volunteering Fair

 
Picture of Student and Programme Centre
‘Step Up’ Volunteering Fair
by Student and Programme Centre - Tuesday, 22 January 2019, 10:16 AM
 

Ffair Wirfoddoli
‘Camu Ymlaen’
Bydd Canolfan Marchogaeth Arbennig Clwyd, Gweithredu dros Blant, Y Groes Goch, Cymdeithas Alzheimer
a llawer mwy yn mynychu’r Ffair Wirfoddoli
Croeso i bawb, does dim angen archebu’ch lle
Trefnwyd gan Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PGW
Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag: ang.corbett@glyndwr.ac.uk ffôn 01978 293240
Dydd Iau 21 Chwefror 2019
11:00 – 14:00
Canolfan Catrin Finch
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Plas Coch, Wrecsam, LL11 2AW


‘Step Up’
Volunteering Fair
Clwyd Special Riding Centre, Action for Children, Red Cross,
Alzheimer’s Society and many more will be attending the
Volunteering Fair
All welcome to attend, no need to book
Organised by WGU Careers & Employability Team
for more information contact: ang.corbett@glyndwr.ac.uk telephone 01978 293240
Thursday 21st February 2019
11:00 – 14:00
Catrin Finch Centre
Wrexham Glyndŵr University
Plas Coch, Wrexham, LL11 2AW