News forum

Gosod Canghellor Newydd y Brifysgol / Installation of the University’s New Chancellor

 
Picture of Student and Programme Centre
Gosod Canghellor Newydd y Brifysgol / Installation of the University’s New Chancellor
by Student and Programme Centre - Monday, 21 January 2019, 2:14 PM
 

Cyfathrebu â Myfyrwyr:

Fe'ch gwahoddir i fynychu digwyddiad Gosod Canghellor newydd y Brifysgol, Colin Jackson CBE ar 15 Chwefror am 12 hanner dydd yn Neuadd William Aston.

Bydd y Seremoni'n dechrau am 12 hanner dydd a gofynnir i'r holl westeion fod yn eu seddi erbyn 11.30am. Disgwylir i'r Seremoni orffen erbyn 1pm pan fydd diodydd ar gael yn Undeb y Myfyrwyr. 

Addysgu – os oes gennych darlithoedd wedi eu hamserlennu rhwng 11.00 a  2.00pm, mae'n bosib y gofynnwyd i'ch tiwtoriaid ohirio dosbarthiadau er mwyn ichi gael y cyfle i fynychu, ond efallai na fydd hyn yn bosibl ym mhob achos. Cysylltwch â'ch tiwtor perthnasol i weld a yw'ch dosbarth wedi cael ei ohirio am gyfnod y seremoni. 

Bydd adrannau Gwasanaethau Proffesiynol ar gau yn ystod y seremoni neu byddan nhw'n cynnig gwasanaeth llai er mwyn galluogi staff i gael mynychu'r Seremoni hefyd.

Gellir archebu tocynnau o'r Dderbynfa a chânt eu rhoi ar sail y cyntaf i'r felin. 

 

Student Communications:

You are invited to attend the Installation of the University’s new Chancellor, Colin Jackson CBE on 15 February at 12 noon in the William Aston Hall.

The Ceremony will commence at 12 noon and all guests are asked to be seated by 11:30am.  The Ceremony is anticipated to conclude by 1pm when there will be drinks available in the Students’ Union.

Teaching – if you have lectures scheduled between 11.00 and  2.00pm your tutors, have been asked to suspend classes in order for you to have the opportunity to attend, however, this may not be the possible in all cases.  Please check with your relevant tutor as to whether your class has been suspended for the duration of the ceremony.

Professional Services departments will be closed during the ceremony or will be offering a skeleton service in order to enable staff to also attend the Ceremony.

Tickets can be ordered from Reception and will be issued on a first come first served basis.