News forum

Auto renewals on 3-week and 1-week book loans

 
Picture of Student and Programme Centre
Auto renewals on 3-week and 1-week book loans
by Student and Programme Centre - Friday, 26 October 2018, 3:41 PM
 

Yn ddiweddar, mae’r Adnoddau Llyfrgell a Dysgu wedi cyflwyno adnewyddiadau awtomatig ar fenthyciadau llyfrau 3 wythnos ac 1 wythnos. Bydd yr eitemau hyn yn adnewyddu’n awtomatig cyn eu dyddiad dychwelyd, os nad oes defnyddiwr arall wedi gwneud cais amdanynt. Noder na allwn gysylltu â chi i ddweud bod eich eitemau wedi’u hadnewyddu ond gallwch wirio eich llyfrgell yn Fy Nghyfrif ar Resource Finder (cornel dde uchaf).

 

Library and Learning Resources has recently introduced auto renewals on 3-week and 1-week book loans.  These items will automatically renew before their due date, as long as they are not reserved by another user. Please note we are not able to contact you to say your items have been renewed but you can check your library at My Account on Resource Finder (top right hand corner).