News forum

Graduation ceremonies - Wednesday – Friday 31st October – 2nd November 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation ceremonies - Wednesday – Friday 31st October – 2nd November 2018
by Student and Programme Centre - Monday, 22 October 2018, 10:25 AM
 

Cynhelir seremonïau Graddio’r Brifysgol ar Gampws Wrecsam yr wythnos nesaf, Dydd Mercher – Dydd Gwener 31ain Hydref – 2il Tachwedd 2018.

 

Bydd paratoadau a threfniadau ar gyfer y digwyddiadau hyn yn cychwyn o Ddydd Llun 29ain Hydref 2018, a chan hynny bydd y campws yn brysurach nag arfer yr wythnos hon.

 

Canolfan Edward Llwyd ac, yn benodol, atriwm a llawr gwaelod y llyfrgell, yw’r lleoliad ar gyfer Derbyniadau Diodydd y Seremonïau Graddio a gynhelir ar ôl pob seremoni. Dechreuir paratoi yn y llyfrgell o Ddydd Llun 29ain Hydref, a bydd y seddi a’r cyfrifiaduron yn cael eu symud dros dro o’r rhan yma am yr wythnos hon yn unig. Bydd y llyfrgell yn arbennig o brysur yn ystod derbyniadau diodydd y seremonïau graddio a gynhelir o oddeutu 11.30am-1pm a 3.30pm-5pm Ddydd Mercher 31ain Hydref a Dydd Iau 1af Tachwedd a rhwng 11.30am a 1pm Dydd Mercher 2il Tachwedd, a bydd y lefelau sŵn yn cynyddu yn ystod y cyfnodau brig hyn.

 

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd lloriau uwch y llyfrgell a desg y Llyfrgell a’r Gwasanaeth TG yn dal i fod ar gael i’w defnyddio, er y gallent fod yn fwy swnllyd ac anhygyrch nag arfer. Gofynnir i chwi drefnu eich defnydd o’r gofod hwn yn gyfatebol. Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell neu TG, cysylltwch ag itservices@glyndwr.ac.uk 01978 293241  neu or library@glyndwr.ac.uk 01978 293237 .

 

Bydd seddi a chyfrifiaduron y llawr gwaelod yn cael eu gosod yn ôl i’w defnyddio erbyn prynhawn Dydd Llun 5ed Tachwedd 2018.  

 

Os bydd unrhyw fyfyrwyr eisiau cysylltu â'r Ganolfan Rhaglenni Myfyrwyr (CRhM), noder y bydd desg CRhM ar lawr isaf y llyfrgell ar gau rhwng Dydd Mercher 31ain o fis Hydref – Dydd Gwener 2il o fis Tachwedd. Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ystod y cyfnod hwn i'r tîm drwy ebostio spc@glyndwr.ac.uk

 

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod y gallai’r trefniadau hyn eu hachosi.

 

The University’s will be taking place at the Wrexham Campus next week, Wednesday – Friday 31st October – 2nd November 2018.

 

Preparations and set up will start to take place for these events from Monday 29th October 2018, so please note that the campus will be busier than usual during this week.

 

The Edward Llwyd Centre and, in particular the atrium and ground floor of the library, is the location for the Graduation Drinks Receptions which are held after each ceremony. Set up in the library will start from Monday 29th October, with the seating and computers in this area being temporarily removed for this week only. The library area will be particularly busy during the Graduation drinks receptions which will take place from approximately 11.30am-1pm and 3.30pm-5pm on Wednesday 31st October and Thursday 1st November and between 11.30am and 1pm on Friday 2nd November, and noise levels will increase during these peak periods.

 

During this period the upper library floors and Library and IT Service desk will continue to be available for use, but subject to noise and access disruption.  Please plan your use of this space accordingly. Any queries for Library or IT can be directed to itservices@glyndwr.ac.uk 01978 293241 or library@glyndwr.ac.uk 01978 293237.

 

The ground floor seating and computers will be set up again for use by the afternoon of Monday 5th November 2018.  

 

For any students requiring the Student Programme Centre (SPC), please note the SPC desk on the ground floor of the library will be closed between Wednesday 31st October - Friday 2nd November 2018. Any queries during this time can be directed to the team by emailing spc@glyndwr.ac.uk

 

We apologise for any inconvenience these arrangements may cause.