News forum

Confident Learner course

 
Picture of Student and Programme Centre
Confident Learner course
by Student and Programme Centre - Wednesday, 17 October 2018, 8:29 AM
 

Y dysgwr hyderus

 

Hoffech chi gael mwy o gymorth gyda'ch astudiaethau? Mae'r tîm addysg yn Wrecsam Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cyfle i bob myfyriwr ymgymryd â chwrs byr wedi'i gynllunio i wella eich sgiliau astudio. 

Bwriad y cwrs hwn yw meithrin eich hyder ar gyfer astudio ar lefel 4 ac uwch. 

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i:

• ymchwilio a dod o hyd i wybodaeth o ystod o ffynonellau. 
• Gwella eich sgiliau cyflwyno. 
• Paratoi ar gyfer lefel astudio uwch. 
• Gwella a gwella eich sgiliau TG. 
• Meithrin eich hyder fel y gallwch gyflawni eich potensial. 


Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yn K120, prif adeilad, campws Plas Coch o ddydd Mercher 17Hydref, 09:30 – 12:30 am 5 wythnos. Bydd y cwrs yn rhedeg eto yn hwyrach yn y flwyddyn. 

I archebu eich lle ewch i: https://Store.Glyndwr.ac.uk/product-Catalogue/Short-Courses/School-of-Life-and-Social-Sciences/Health-and-Social-Care/the-confident-Learner-20182019 

 

The Confident Learner

 

Would you like additional help with your studies?  The Education team at Wrexham Glyndwr University are offering all students the opportunity to undertake a short course designed to improve your study skills.

 

This course is designed to build your confidence for studying at level 4 and above.

 

This course will enable you to: 

  • Research and find information from a range of sources. 
  • Improve your presentation skills. 
  • Prepare for a higher level of study. 
  • Improve and enhance your IT skills. 
  • Build your confidence so you can achieve your potential. 

The course will take place in K120, Main Building, Plas Coch Campus from Wednesday 17th October, 09:30 – 12:30 for 5 weeks.   The course will run again later in the year.

 

To book your place go to: https://store.glyndwr.ac.uk/product-catalogue/short-courses/school-of-life-and-social-sciences/health-and-social-care/the-confident-learner-20182019