News forum

Introduction to Office 365- Today!!

 
Picture of Ann Carter
Introduction to Office 365- Today!!
by Ann Carter - Monday, 15 October 2018, 11:03 AM
 

Dear Students,

 

The Digital Learning Team will be conducting a series of workshops Mondays and Fridays, 12-1pm covering various skills.

Monday 15th and Friday 19th will be the Digital Learning team covering an introduction to ‘Office 365’ and how to use it. The session will be informative and informal.  It is recommended for anyone who wishes to use ‘Office 365’ to their full advantage. Please bring a laptop or a mobile device along with you to the session. Anyone wishing to attend please come to:

 Lecture Theatre A – Edward Llwyd Centre

12pm-1pm

Monday 15th October

 Or

 Lecture Theatre A – Edward Llwyd Centre

12pm-1pm.

Friday 19th October

 Please contact charlotte.brown@glyndwr.ac.uk for any queries.

 Thank you

Digital Learning Team.

 

 Annwyl Fyfyrwyr,

 

Bydd y Tîm Dysgu Digidol cynnal cyfres o weithdai ar ddydd Llun a dydd Gwener, 12yp - 1yp sy’n cwmpasu nifer o sgiliau amrywiol.

Dydd Llun 15fed a Dydd Gwener 19eg fydd tîm y Dysgu Digidol yn trafod cyflwyniad i’r i ‘Office 365’ a sut i’w ddefnyddio. Bydd y sesiwn yn llawn gwybodaeth ac yn anffurfiol. Mae’r sesiwn ar gyfer unrhyw un sydd am gael y budd mwyaf o ddefnyddio Office 365. Dylai unrhyw un sy'n dymuno mynychu ddod i

 Darlithfa A – Canolfan Edward Llwyd

12yp - 1yp

Dydd Llun 15fed Hydref

 Neu

 Darlithfa A – Canolfan Edward Llwyd

12pm-1pm.

Dydd Gwener 19eg October

 Cysylltwch â charlotte.brown@glyndwr.ac.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau.

 Diolch

 Tîm Dysgu Digidol.