News forum

Academic Workshops

 
Picture of Ann Carter
Academic Workshops
by Ann Carter - Friday, 5 October 2018, 8:25 AM
 

 Dear Students,

 

The Learning Skills Team will be conducting a series of workshops Mondays and Fridays,  12-1pm covering various skills.

Monday 8th and Friday 12th will be the Library team covering an introduction to Resource Finder and how to use it. The session will be informative and informal and will consist of prize draws, quizzes, giveaways and most importantly – Fun!  It is recommended for anyone who wishes to use the library resources to their full advantage. Anyone wishing to attend please come to

 Lecture Theatre A – Edward Llwyd Centre

12pm-1pm

Monday 8th October

 Or

 Lecture Theatre A – Edward Llwyd Centre

12pm-1pm.

Friday 12th October

 Please contact charlotte.brown@glyndwr.ac.uk for any queries.

 Thank you

 Learning Skills Team.

 Annwyl Fyfyrwyr,

 

Bydd y Tîm Sgiliau Dysgu’n cynnal cyfres o weithdai ar ddydd Llun a dydd Gwener,  12-1pm sy’n cwmpasu nifer o sgiliau amrywiol.

Dydd Llun 8fed a Dydd Gwener 12fed fydd tîm y Llyfrgell yn trafod cyflwyniad i’r Chwilydd Adnoddau a sut i’w ddefnyddio. Bydd y sesiwn yn llawn gwybodaeth ac yn anffurfiol a bydd gwobrau, cwisys, pethau am ddim ac yn bwysicach byth – cewch Hwyl!  Mae ar gyfer unrhyw un sydd am gael y budd mwyaf o ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell. Dylai unrhyw un sy'n dymuno mynychu ddod i

 Darlithfa A – Canolfan Edward Llwyd

12pm-1pm

Dydd Llun 8fed Hydref

 Neu

 Darlithfa A – Canolfan Edward Llwyd

12pm-1pm.

Dydd Gwener 12fed October

 Cysylltwch â charlotte.brown@glyndwr.ac.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau.

 Diolch

 Tîm Sgiliau Dysgu.