News forum

Free Welsh Classes commencing the week beginning 8 October 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Free Welsh Classes commencing the week beginning 8 October 2018
by Student and Programme Centre - Tuesday, 2 October 2018, 1:27 PM
 

Dosbarthiadau Cymraeg am ddim yn cychwyn 8 Hydref 2018

Mae’r Brifysgol yn cynnig modiwlau dysgu Cymraeg am ddim i’w myfyrwyr sy’n gyfle gwych i ychwanegu at eich CV a dysgu iaith newydd.

Cymraeg i ddechreuwyr/pobl sydd bach yn rhydlyd!

I bobl sydd heb neu sydd ag ychydig o wybodaeth flaenorol am y Gymraeg

Dydd Llun 3-5pm                    Ystafell K117

Dydd Mawrth 5-7pm              Ystafell B30

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Julie Brake, j.brake@glyndwr.ac.uk neu 01978 293118. Croeso ichi ddod draw ar y dydd!

Os ydych chi’n siarad Cymraeg yn rhugl ac eisiau cymhwyster, cysylltwch â Sioned Roberts, Sioned.Robert@glyndwr.ac.uk Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y Tystysgrif Sgiliau iaith

 

Free Welsh Classes commencing the week beginning 8 October 2018

The University offers free learning Welsh modules to students which is a great opportunity to ehance your CV and learn a new language.

Welsh for beginners/rusty learners!

For those with little or no prior knowledge of Welsh

Monday 3-5pm                       Room K117

Tuesday 5-7pm                       Room B30

If you are interested, contact Julie Brake, j.brake@glyndwr.ac.uk neu 01978 293118. You are also welcome to come along on the day!

If you speak Welsh fluently and would like a qualification in Welsh, contact Sioned Roberts, Sioned.Robert@glyndwr.ac.uk, The Coleg Branch Officer about the Tystysgrif Sgiliau iaith