News forum

‘What’s New WGU’ talk by the Vice-Chancellor

 
Picture of Student and Programme Centre
‘What’s New WGU’ talk by the Vice-Chancellor
by Student and Programme Centre - Monday, 1 October 2018, 9:55 AM
 

Eleni, gwahoddir myfyrwyr sy'n dychwelyd sy’n astudio yn Wrecsam a Llaneurgain i fynychu sgwrs ‘Beth sy’ Newydd PGW’ gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, ddydd Mercher 3 Hydref am 11:30am yn Neuadd William Aston. Bydd hyn yn gyfle i glywed y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Does dim angen archebu lle ar gyfer hyn, dim ond troi i fyny.


This year returning students based at Wrexham and Northop will be invited to attend a ‘What’s New WGU’ talk by the Vice-Chancellor, Professor Maria Hinfelaar, on Wednesday 3rd October at 11:30am in the William Aston Hall. This will be chance to hear the latest news and developments at Wrexham Glyndŵr University. There is no need to book for this, please just turn up.