News forum

2018/19 Timetable - Amserlen 2018/19

 
Picture of Student and Programme Centre
2018/19 Timetable - Amserlen 2018/19
by Student and Programme Centre - Tuesday, 28 August 2018, 4:14 PM
 

Mae’r amserlen 18/19 (24.9.18 ag ymlaen) nawr ar gael trwy y Porth MyUni.

 Nodwch bod all amserlenni newid a ddyler myfyrwyr darllen eu amserlen yn aml.

 I ddod o hyd i’ch amserlen gallwch clicio ar yr opsiynau o Group (ar gyfer Rhaglenni) a Department (Adran) I byrhau y rhestr.  Mae amserlenni wedi eu darperir mewn fformat wythnosol efo dyddiadau i hawddhau dealltwriaeth

 Y blwyddyn yma mi fyddwn yn darparu amserlenni personal i myfyrwyr.  Fydd hein yn adlewyrchu eich modiwlau gan gynnwys eich modiwlau opsiynol.  Mi fydd yr amserlen mewn fformat calendr ac wedi’i gynllunio i weithio ar ffonau symudol a tabledi.  Mi fydd yna rhagor o wybodaeth yn y dyfodol unwaith mae amserlenni personal ar gael.

 (Nodwch ni fydd amserlenni personol ar gael i myfyrywyr ar cyrsiau byr nac modiwlau annibynnol)

 Adran Amserlenni

 

The Timetable for 18/19 (w/c 24.9.18 onwards) is now available for viewing through the Timetable section of the MyUni Portal.

 Please note that timetables are subject to changes and that all students are advised to check their timetables regularly.

 To search for your applicable timetable you can click on the Resource options of Group (Programme) and Department to narrow the list down.  Timetables have been provided in a week-by-week format featuring calendar dates to assist with interpretation.

 We are pleased to announce that this year we will be introducing personal student timetables.  This will provide you with a bespoke timetable which reflects your core and selected optional modules.  The timetable will be presented in an interactive calendar format which is easily viewable on both mobile and tablet devices.  Further information on the release of Personal Timetables will be sent at a later date.

 (Please note – Personal Timetables will not be available to students studying Short Courses or Standalone modules)

 Timetables