News forum

Student records updates

 
Picture of Student and Programme Centre
Student records updates
by Student and Programme Centre - Wednesday, 8 August 2018, 4:05 PM
 

Dear Students

As we are now updating our records ready for the 2018/19 academic year, any modules you have successfully completed will no longer show on your student record. Please do not worry about this, all the marks are still retained on our student record system


---------------------------------


Annwyl Fyfyrwyr 

Gan ein bod nawr yn diweddaru ein cofnodion yn barod ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, ni fydd unrhyw fodiwlau yr ydych chi wedi'u cwblhau yn llwyddiannus bellach yn dangos ar eich cofnod myfyrwyr. Peidiwch â phoeni am hyn, mae'r holl farciau'n dal i gael eu cadw a byddant yn ymddangos ar eich trawsgrifiadau terfynol.