News forum

Amserlen Arholiadau: Awst___Examination Timetable: August

 
Picture of Student and Programme Centre
Amserlen Arholiadau: Awst___Examination Timetable: August
by Student and Programme Centre - Friday, 13 July 2018, 2:18 PM
 

Amserlen Arholiadau: Awst

 

Mae’r amserlen arholiadau ar gyfer yr arholiadau sydd i’w cynnal ym Awst bellach ar gael ar MyUni Portal drwy’r ddolen hon:

http://gaia.glyndwr.ac.uk:8010/

 

Gofynnwn i bob myfyriwr sy’n sefyll arholiadau ddarllen yr adran briodol ar MyUni Portal sy’n ymwneud â pholisïau, gweithdrefnau a rheoliadau'r Brifysgol ynghylch asesiadau.

Noder: bydd gofyn ichi ddarparu dull adnabod ffotograffig a gall methu â gwneud hynny eich atal rhag sefyll arholiad.

 

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich amserlen arholiadau, cysylltwch â’r Ganolfan Myfyrwyr a Rhaglenni: Tîm Asesiadau drwy  exams@glyndwr.ac.uk

 

 

Examination Timetable: August

 

The examination timetable for examinations to be held in August is now available on the MyUni Portal via this link:

http://gaia.glyndwr.ac.uk:8010/

 

Please can all students who are sitting exams read the appropriate section on the MyUni Portal of the University’s policies, procedures and regulations regarding assessments.

Please note: you will be required to provide photographic identification and failure to do so may prevent you from sitting an examination.

 

If you have any queries regarding your examination timetable, please contact the Student & Programmes Centre: Assessment Team via exams@glyndwr.ac.uk