News forum

Library and Learning Resources Opening hours – Monday 2 to Saturday 28 July 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Library and Learning Resources Opening hours – Monday 2 to Saturday 28 July 2018
by Student and Programme Centre - Wednesday, 20 June 2018, 12:43 PM
 

Y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Oriau Agor –  Dydd Llun 2 i Ddydd Sadwrn 28 Gorffennaf

Dydd Llun i Ddydd Iau - agor 8.45am i 7pm

Dydd Gwener – agor 8.45am i 5pm

Dydd Sadwrn – agor 10.00am i 2pm

 

Peidiwch ag anghofio bod Labordai TG L100 a L100 eng ar agor tan ganol nos bob dydd!  Peidiwch ag anghofio’ch cerdyn Adnabod i fynd i mewn.

Library and Learning Resources

Opening hours – Monday 2 to Saturday 28 July 2018

 Monday to Thursday – open 8.45am to 7pm

 Friday – open 8.45am to 5pm

Saturday – open 10am to 2pm

 

 

Don’t forget that IT labs L100 and L100 eng are open until midnight every day!  Don’t forget your ID card for access.