News forum

Make Summer Work For You 2018 – FREE tickets still available!

 
Picture of Student and Programme Centre
Make Summer Work For You 2018 – FREE tickets still available!
by Student and Programme Centre - Friday, 8 June 2018, 1:27 PM
 

 

Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi 2018 – Tocynnau AM DDIM ar gael!

 

Mae Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi’n gyfres o weithdai AM DDIM i fyfyrwyr a graddedigion. Lansiwyd y gweithdai 24ain Mai, ond mae yna lawer o sesiynau gwych o hyd yn ystod yr haf! Dyma'ch cyfle chi i fanteisio ar y gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a Zôn Menter, i'ch paratoi ar gyfer cyfleoedd gwaith, ac yn eich galluogi i sefyll allan wneud cais am waith.

 

Mae'r sesiynau nesaf yn cynnwys Sesiwn Busnes Dwys, Gweithdy LinkedIn, gweithdai CV a Chwilio am Swydd… Os byddwch chi'n cofrestru ac yn mynychu 2 sesiwn, byddwch yn cael eich rhoi mewn raffl i ENNILL Taleb Amazon o £50.

 

 

                       Mae'r tocynnau yn gyfyngedig! Archebwch yma

 

             Cysylltwch â careerscentre@glyndwr.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau

 

 

Make Summer Work For You 2018 – FREE tickets still available!

Make Summer Work For You is a series of FREE workshops for students and graduates. The workshops launched 24th May, however there are still many great sessions on during the summer! This is your opportunity to take advantage of the Careers and Employability service and Zone Enterprise Hub, to prepare you for job opportunities, and enable you to stand out from the crowd when applying for work.

 

Sessions coming up include a Mini Business Bootcamp, LinkedIn Workshop, CV and Job Search workshops…If you register and attend 2 sessions, you will be automatically entered into a draw to WIN a £50 Amazon Voucher.

 

 

                       Tickets are limited! Book here

 

Please contact careerscentre@glyndwr.ac.uk if you have any queries