News forum

Student Funding application for 2018/19

 
Picture of Student and Programme Centre
Student Funding application for 2018/19
by Student and Programme Centre - Monday, 4 June 2018, 4:01 PM
 

Annwyl Fyfyriwr/Fyfyrwraig

 

Wrth gwblhau'ch cais Cyllid i Fyfyrwyr newydd ar gyfer 2018/19 ar gyfer benthyciadau a grantiau myfyrwyr, mae'n hanfodol bod eich manylion cais yn gywir: yn enwedig y cwrs, y ffi, a'ch blwyddyn astudio yn 2018/19. Gall methu â gwneud hynny arwain at oedi yn eich taliadau benthyciad a grant ym mis Medi. Os oes angen cymorth arnoch i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gywir, cysylltwch â'n Tîm Cyllid Myfyrwyr.

 

https://www.glyndwr.ac.uk/cy/Eincymorthifyfyrwyr/Cyllid/

 

Dear Student

 

When completing your new Student Funding application for 2018/19 for student loans and grants, it is essential that your application details are correct: in particular the course, the fee, and your year of study in 2018/19.  Failure to do so may result in delays in your loan and grant payments in September.  If you need assistance ensuring this information is correct, please contact our Student Funding Team.

 

https://www.glyndwr.ac.uk/en/Studentsupport/Funding/