News forum

Make Summer Work For You 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Make Summer Work For You 2018
by Student and Programme Centre - Wednesday, 30 May 2018, 11:41 AM
 

 

Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi 2018 – Hwb Zôn Menter yn cyhoeddi gweithdai cychwyn busnes

Mae Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi yn gyfres o weithdai AM DDIM i fyfyrwyr a graddedigion. Ymunwch â’r Hwb Zôn Menter yr haf hwn ar gyfer cyfres o weithdai cychwyn busnes sydd â’r nod o baratoi myfyrwyr a graddedigion ar gyfer hunangyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys: Cychwyn Busnes - Teimlo'r Ofn a Mynd amdani! Sesiwn Busnes Dwys Bach, Gweithdy LinkedIn Datgloi Eich Potensial - Gweithdy Ysgogol i Annog Ysbryd Entrepreneuraidd!

Os ydych chi'n cofrestru ac yn mynychu 2 sesiwn, byddwch yn cael eich rhoi’n awtomatig i raffl i ENNILL Taleb Amazon £50. Mae'r tocynnau yn gyfyngedig! Archebwch yma - a dilynwch ddiweddariadau cyfryngau cymdeithasol Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi gan ddefnyddio #MSW4U.

Cysylltwch â careerscentre@glyndwr.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Make Summer Work For You 2018 – Zone Enterprise Hub announce business start-up workshops

Make Summer Work For You is a series of FREE workshops for students and graduates. Join the Zone Enterprise Hub this summer for a series of business start-up workshops that aim to prepare students and graduates for self-employment. This includes: Starting a Business - Feeling the Fear and Going for It! Mini Business Bootcamp, LinkedIn Workshop & Unlock your Potential - Motivational Workshop to Encourage Entrepreneurial Spirit!

If you register and attend 2 sessions, you will be automatically entered into a draw to WIN a £50 Amazon Voucher. Tickets are limited! Book here - and follow Make Summer Work For You social media updates using #MSW4U.

Please contact careerscentre@glyndwr.ac.uk if you have any queries.