News forum

Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi 2018 / Make Summer Work For You 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi 2018 / Make Summer Work For You 2018
by Student and Programme Centre - Thursday, 17 May 2018, 9:28 AM
 
Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi 2018 – yn cychwyn Mai 24ain ac yn rhedeg drwy’r Haf

Mae Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi’n gyfres o weithdai AM DDIM i fyfyrwyr a graddedigion. Ymunwch â'r tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Mai 24ain ein diwrnod lansio swyddogol gyda gweithdai ysgrifennu CV a Chwilio am Swydd, ynghyd â chinio am ddim! Nodau'r sesiynau yw paratoi myfyrwyr a graddedigion am gyfleoedd gwaith, i'ch galluogi i sefyll allan wrth wneud cais am waith. Os byddwch chi'n cofrestru ac yn mynychu 2 sesiwn, byddwch yn cael eich rhoi’n awtomatig mewn lotri i ENNILL Taleb Amazon £50.

Mae'r tocynnau yn gyfyngedig! Archebwch yma - a dilynwch ddiweddariadau cyfryngau cymdeithasol Gwnewch i’r Haf Weithio i Chi trwy ddefnyddio #MSW4U.

Cysylltwch â careerscentre@glyndwr.ac.uk os bydd gennych unrhyw ymholiadau.

Make Summer Work For You 2018 – starting May 24th and running throughout Summer

Make Summer Work For You is a series of FREE workshops for students and graduates.  Join the Careers and Employability team May 24th for an official launch day with CV writing and Job Search workshops, along with a free lunch!  The aims of the sessions are to prepare students and graduates for job opportunities, to enable you to stand out from the crowd when applying for work.  If you register and attend 2 sessions, you will be automatically entered into a draw to WIN a £50 Amazon Voucher.

Tickets are limited! Book here - and follow Make Summer Work For You social media updates using #MSW4U.

Please contact careerscentre@glyndwr.ac.uk if you have any queries.