News forum

Graduation 2018 – Online Registration now open

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation 2018 – Online Registration now open
by Student and Programme Centre - Thursday, 26 April 2018, 3:54 PM
 

Seremonïau Graddio 2018 – Cofrestru Ar-lein ar agor yn awr

 

Noder fod y system cofrestru ar-lein yn awr AR AGOR ar gyfer pob myfyriwr sy’n gymwys i fynychu’r Seremonïau Graddio a gynhelir yn Wrecsam ym mis Hydref/Tachwedd 2018. Dylai pob myfyriwr cymwys fod wedi derbyn ebost yn eu gwahodd i gofrestru.

 

A wnewch chi fewngofnodi i gofrestru y byddwch yn mynychu/na fyddwch yn mynychu eich seremoni yn awr.

 

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch sut i wneud hyn yn https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255.

 

Unrhyw ymholiadau? Ebostiwch graduation@glyndwr.ac.uk

 

 

 

Graduation 2018 – Online Registration now open

 

Please note the online registration system is now OPEN for all students eligible to attend the Graduation ceremonies taking place in Wrexham in October/November 2018. All eligible students should have received an email inviting them to register.

 

Please log in to register your attendance/non-attendance to your ceremony now.

 

Further information on how to do this can be found under https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255.

 

Any queries? Email graduation@glyndwr.ac.uk