News forum

Graduation 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation 2018
by Student and Programme Centre - Thursday, 19 April 2018, 2:35 PM
 

Seremonïau Graddio 2018 – Bydd Cofrestru Ar-lein yn agor Dydd Iau 26ain 26ain Ebrill 2018

Yn galw ar bob myfyriwr blwyddyn olaf!

A ydych yn Graddio eleni?

Os felly, bydd angen i chi gofrestru eich presenoldeb/absenoldeb yn eich seremoni Raddio unwaith y bydd cofrestru ar-lein yn agor Dydd Iau 26ain Ebrill 2018.

Bydd ebost yn cael ei anfon atoch gyda dolen i gofrestru ar-lein (at y cyfeiriadau ebost sydd gennym ar eich cyfer ar y system cofnodion myfyrwyr ar hyn o bryd) neu byddwch yn gallu mewngofnodi i gofrestru trwy ddolen porthol MyUni ar hafan y Brifysgol a chlicio ar y blwch “Cofnod Myfyriwr” i fewngofnodi i E Vision unwaith y bydd cofrestru wedi agor. 

Peidiwch â cheisio mewngofnodi a chofrestru cyn i chi dderbyn yr ebost yma gan y bydd hwn yn cael ei anfon atoch unwaith y bydd y system yn fyw.

Er mwyn graddio, mae’n rhaid i fyfyrwyr basio eu cwrs gyda gradd gymwys a thalu unrhyw ddyledion sy’n ddyledus.

Unrhyw ymholiadau? Ebostiwch graduation@glyndwr.ac.uk neu ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/YnglynaPhrifysgolGlyndwr/Graddio/ am fwy o wybodaeth.

 

Graduation 2018 – Online Registration opens Thursday 26th April 2018

 

Calling all final year students!

Are you due to Graduate this year?

If so you will need to register your attendance/non-attendance to your Graduation ceremony once online registration opens on Thursday 26th April 2018.

An email will be sent to you with a link to register online (to the email addresses we currently hold for you on the student record system) or you will be able to log into register via the MyUni portal link on the University’s homepage and clicking on the “Student Record” box to log into E Vision once registration is open.

Please do not try to log in and register before you receive this email as this will be sent to you once the system is live. 

To graduate students must pass their course with an eligible award and settle any outstanding debt.

Any queries? Email graduation@glyndwr.ac.uk or visit http://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/ for further information.