News forum

Are you thinking about a career in teaching ?

 
Picture of Student and Programme Centre
Are you thinking about a career in teaching ?
by Student and Programme Centre - Thursday, 12 April 2018, 4:37 PM
 

Pleser gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yw cyhoeddi rhyddfraint gyda Phrifysgol St Mary, Twickenham, i gyflwyno rhaglen Cynradd TAR gyda SAC yn Wrecsam o fis Medi 2018 (yn amodol ar gael ei dilysu). 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y rhaglen a'r broses ymgeisio, fe'ch gwahoddir i gyfarfod ddydd Mawrth 24ain Ebrill 2018 am 3.00 yn B125

Celr manylion y rhaglen yma:

https://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/pgce-primary

Anfonwch e-bost at k.r.jones@glyndwr.ac.uk  os hoffech fynychu

Cofion cynnes

 

Karen

Karen Rhys Jones.

Arweinydd Rhaglen: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) Cynradd

  

Wrexham Glyndŵr University is delighted to announce a franchise with St Mary’s University, Twickenham, to deliver a PGCE Primary programme with QTS in Wrexham from September 2018 (subject to validation).

 If you are interested in learning more about the programme and application process you are invited to a meeting on Tuesday 24th April 2018 at 3.00 in B125 

Details of the programme can be found here: 

https://www.stmarys.ac.uk/postgraduate-courses-london/pgce-primary

 Please send an email to k.r.jones@glyndwr.ac.uk if you would like to attend

 Kind regards

 Karen

 

Karen Rhys Jones.  

Programme Leader: Post Graduate Certificate in Education (PGCE) Primary