News forum

Graduation dates 2018

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation dates 2018
by Student and Programme Centre - Wednesday, 14 February 2018, 9:43 AM
 

Seremonïau Graddio 2018

 

Noder fod y dyddiadau ar gyfer Seremonïau Graddio 2018 ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut a phan y gallwch gofrestru eich presenoldeb ar gyfer eich seremoni ar gael yn awr ar borth MyUni ar wefan hafan y Brifysgol. Cliciwch ar borth MyUni o’r ddewislen gudd uchaf a detholwch Gweinyddiaeth Myfyrwyr a Graddio.  

 

Fel arall ewch i https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255

 

Os ydych i fod i raddio eleni, a wnewch chi wirio hyn am wybodaeth bellach a sicrhau fod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer ar y System Cofnodion Myfyrwyr yn rhai cyfredol. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gennym trwy ebost felly mae’n arbennig o bwysig fod eich cyfeiriadau ebost yn gywir er mwyn i ni ohebu gyda chi ynglŷn â’ch seremoni. 

 

Diolch yn fawr

 

Y Tîm Graddio

 

 

Graduation 2018

 

Please note the dates for Graduation 2018 along with information on how and when you can register your attendance to your ceremony is now available on the MyUni portal from the University website homepage. Click on the MyUni link and from the top drop down menu select Student Administration and Graduation. 

 

Alternatively visit https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255  

 

If you are due to Graduate this year please check this for further information and ensure that the contact details we currently hold for you on the Student Records System are up to date. You will receive correspondence from us via email so it is especially important that your email addresses are correct in order for us to correspond with you about your ceremony.  

 

Thank you

 

The Graduation Team