News forum

Student Funding application for 2017/18

 
Picture of Student and Programme Centre
Student Funding application for 2017/18
by Student and Programme Centre - Thursday, 11 May 2017, 8:50 AM
 

When completing your new Student Funding application for 2017/18 for student loans and grants, it is essential that your application details are correct: in particular the course, the fee, and your year of study in 2017/18.  Failure to do so may result in delays in your loan and grant payments in September.  If you need assistance ensuring this information is correct, please contact our Student Welfare Team.

 

http://www.glyndwr.ac.uk/en/Studentsupport/

 

 

Annwyl Fyfyriwr

 

 

Wrth gwblhau eich cais am Gyllid Myfyriwr newydd ar gyfer 2017/18 am fenthyciadau a grantiau myfyrwyr, mae’n hanfodol fod manylion eich cais yn gywir: yn arbennig y cwrs, y ffi, a’ch blwyddyn astudio yn 2017/18. Fe allai methu â gwneud hynny beri i’ch taliadau grant a benthyciadau gael eu gohirio ym mis Medi. Os oes angen cymorth arnoch i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, cysylltwch â’n Tîm Lles Myfyrwyr.