News forum

Graduation 2017 – Online Registration now open

 
Picture of Student and Programme Centre
Graduation 2017 – Online Registration now open
by Student and Programme Centre - Thursday, 27 April 2017, 4:22 PM
 

Graduation 2017 – Online Registration now open

 

Please note the online registration system is now OPEN for all students eligible to attend the Graduation ceremonies taking place in Wrexham in November 2017. All eligible students should have received an email inviting them to register.

 

Please log in to register your attendance/non-attendance to your ceremony now. 

 

Further information on how to do this can be found under https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255.

 

Any queries? Email graduation@glyndwr.ac.uk

 

 

Seremonïau Graddio 2017 – Cofrestru Ar-lein ar agor yn awr

 

Noder fod y system cofrestru ar-lein yn awr AR AGOR ar gyfer pob myfyriwr sy’n gymwys i fynychu’r Seremonïau Graddio a gynhelir yn Wrecsam ym mis Tachwedd 2017. Dylai pob myfyriwr cymwys fod wedi derbyn ebost yn eu gwahodd i gofrestru.

 

A wnewch chi fewngofnodi i gofrestru y byddwch yn mynychu/na fyddwch yn mynychu eich seremoni yn awr. 

 

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch sut i wneud hyn yn https://moodle.glyndwr.ac.uk/course/view.php?id=10255.

 

Unrhyw ymholiadau? Ebostiwch graduation@glyndwr.ac.uk