News forum

Graduation 2016 – Online Registration opens Tuesday 24th May 2016

 
Picture of Stephen Clegg
Graduation 2016 – Online Registration opens Tuesday 24th May 2016
by Stephen Clegg - Tuesday, 17 May 2016, 10:53 AM
 

Calling all final year students!

Are you due to Graduate this year?

If so you will need to register your attendance/non attendance to your Graduation ceremony once online registration opens on Tuesday 24th May 2016.

An email will be sent to you with a link to register online (to the email addresses we currently hold for you on the student record system) or you will be able to log into register via the MyUni portal link on the University’s homepage and clicking on the “Student Record” box to log into E Vision once registration is open.

Please do not try to log in and register before you receive this email as this will be sent to you once the system is live. 

To graduate students must pass their course and settle any outstanding debt.

Any queries? Email graduation@glyndwr.ac.uk or visit http://www.glyndwr.ac.uk/en/AboutGlyndwrUniversity/Graduation/ for further information. 

 

Seremonïau Graddio 2016 – Bydd Cofrestru Ar-lein yn agor Ddydd Mawrth 24ain o Fai 2016

Yn galw ar bob myfyriwr blwyddyn olaf!

A ydych yn Graddio eleni?

Os felly, bydd angen i chi gofrestru eich presenoldeb/absenoldeb yn eich seremoni Raddio unwaith y bydd cofrestru ar-lein yn agor Ddydd Mawrth 24ain Mai 2016.

Bydd ebost yn cael ei anfon atoch gyda dolen i gofrestru ar-lein (at y cyfeiriadau ebost sydd gennym ar eich cyfer ar y system cofnodion myfyrwyr ar hyn o bryd) neu byddwch yn gallu mewngofnodi i gofrestru trwy ddolen porthol MyUni ar hafan y Brifysgol a chlicio ar y blwch “Cofnod Myfyriwr” i fewngofnodi i E Vision unwaith y bydd cofrestru wedi agor. 

Peidiwch â cheisio mewngofnodi a chofrestru cyn i chi dderbyn yr ebost yma gan y bydd hwn yn cael ei anfon atoch unwaith y bydd y system yn fyw.

Er mwyn graddio, mae’n rhaid i fyfyrwyr basio eu cwrs a thalu unrhyw ddyledion sy’n ddyledus.

Unrhyw ymholiadau? Ebostiwch graduation@glyndwr.ac.uk neu ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/YnglynaPhrifysgolGlyndwr/Graddio/ am fwy o wybodaeth.