News forum

Student Funding application for 2016/17 for student loans and grants

 
Picture of Stephen Clegg
Student Funding application for 2016/17 for student loans and grants
by Stephen Clegg - Monday, 18 April 2016, 11:45 AM
 

Dear Student

 

When completing your new Student Funding application for 2016/17 for student loans and grants, it is essential that your application details are correct: in particular the course, the fee, and your year of study in 2016/17.  Failure to do so may result in delays in your loan and grant payments in September.  If you need assistance ensuring this information is correct, please contact our Student Welfare Team.

http://www.glyndwr.ac.uk/en/Studentsupport/

 

Annwyl Fyfyriwr

 

Wrth gwblhau eich cais am Gyllid Myfyriwr newydd ar gyfer 2016/17 am fenthyciadau a grantiau myfyrwyr, mae’n hanfodol fod manylion eich cais yn gywir: yn arbennig y cwrs, y ffi, a’ch blwyddyn astudio yn 2016/17. Fe allai methu â gwneud hynny beri i’ch taliadau grant a benthyciadau gael eu gohirio ym mis Medi. Os oes angen cymorth arnoch i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, cysylltwch â’n Tîm Lles Myfyrwyr.