News forum

Graduation 2016/ Seremonïau Graddio 2016

 
Picture of Stephen Clegg
Graduation 2016/ Seremonïau Graddio 2016
by Stephen Clegg - Friday, 12 February 2016, 1:46 PM
 

Graduation 2016/ Seremonïau Graddio 2016

 

Please note the dates for Graduation 2016 along with information on how and when you can register your attendance to your ceremony is now available on MyUni from the University website homepage. Click on MyUni and from the top drop down menu select Student Administration and Graduation.  

 

If you are due to Graduate this year please check this for further information and ensure that the contact details we currently hold for you on the Student Records System are up to date. You will receive correspondence from us via email so it is especially important that your email addresses are correct in order for us to correspond with you about your ceremony.  

 

Thank you

The Graduation Team

 

Noder fod y dyddiadau ar gyfer Seremonïau Graddio 2016 ynghyd â gwybodaeth ynglŷn â sut a phan y gallwch gofrestru eich presenoldeb ar gyfer eich seremoni ar gael yn awr ar MyUni ar wefan hafan y Brifysgol. Cliciwch ar MyUni o’r ddewislen gudd uchaf a detholwch Gweinyddiaeth Myfyrwyr a Graddio.  

 

Os ydych i fod i raddio eleni, a wnewch chi wirio hyn am wybodaeth bellach a sicrhau fod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer ar y System Cofnodion Myfyrwyr yn rhai cyfredol. Byddwch yn derbyn gohebiaeth gennym trwy ebost felly mae’n arbennig o bwysig fod eich cyfeiriadau ebost yn gywir er mwyn i ni ohebu gyda chi ynglŷn â’ch seremoni. 

 

Diolch yn fawr

Y Tîm Graddio